LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 16
Aby podczas pożaru ochronić twarz przed działaniem bardzo wysokich temperatur należy

A.
B.
C.
D.