LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 4
Rozprzestrzenianie płomienia jest najszybsze po

A.
B.
C.
D.