LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - PRÓBNY

Pytanie nr 12
Numery telefonów alarmowych do wzywania służb w przypadku zagrożenia, to:

A.
B.
C.
D.