LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 44
Gość hotelu zgłosił, że w wyłączniku elektrycznym w pokoju hotelowym zauważył iskrzenie. W takiej sytuacji recepcjonista powinien niezwłocznie:

A.
B.
C.
D.