LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL10 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 11
W celu przyśpieszenia rozwoju żwacza cielętom podaje się

A.
B.
C.
D.