LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 34
Która mąka pszenna zawiera najmniejszą ilość popiołu?

A.
B.
C.
D.