LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 2
Którą temperaturę należy zapewnić podczas transportu jaj i mleka?

A.
B.
C.
D.