LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 33
Wskaż wyróżnik jakościowy dla tekstury produktu.

A.
B.
C.
D.