LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 11
Które cechy charakteryzują mąkę żytnią przeznaczoną do produkcji?
A.
B.
C.
D.