LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 6
Masę makową należy przechowywać nie dłużej niż 1 dobę w temperaturze

A.
B.
C.
D.