LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 9
Najkrótszy okres przydatności do spożycia ma krem

A.
B.
C.
D.