LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 26
Który surowiec należy przechowywać w magazynie o wilgotności względnej ok. 60% i temperaturze 10-14°C?

A.
B.
C.
D.