LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 8
Wynik ważenia na wadze przedstawionej na rysunku wynosi
A.
B.
C.
D.