LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 2
Do wyprodukowania 1000 kg sezamków potrzeba 280 kg cukru. Na ile dni produkcji wystarczy 840 kg cukru, jeżeli dzienna produkcja sezamków wynosi 1,5 tony?

A.
B.
C.
D.