LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 19
Których operacji technologicznych, oznaczonych X,Y, brakuje w zamieszczonym schemacie produkcji kremu russel grzanego?
A.
B.
C.
D.