LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 23
Do grupy wyrobów z ciasta kruchego należy zaliczyć:

A.
B.
C.
D.