LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 6
Na podstawie danych zawartych w normatywie oblicz, ile cukru potrzeba do wykonania 2 kg pomady wodnej.
A.
B.
C.
D.