LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 7
Które ciasto należy wykonać, wykorzystując wszystkie surowce podane w normatywie?
A.
B.
C.
D.