LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 22
Którego urządzenia należy użyć do wypieku wafli?

A.
B.
C.
D.