LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 33
Do sporządzania ciasta zbijanego w ubijarce należy użyć mieszadła w kształcie

A.
B.
C.
D.