LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 33
Na rysunku przedstawiono ciasto z układem kompozycji
A.
B.
C.
D.