LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 32
Do dekoracji powierzchni masy serowej w serniku krakowskim należy wykorzystać

A.
B.
C.
D.