LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 3
Przedstawione na rysunku urządzenie służy do
A.
B.
C.
D.