LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 34
Najwięcej tłuszczu dostarczy organizmowi człowieka spożycie 100 g

A.
B.
C.
D.