LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 23
Makro elementem jest

A.
B.
C.
D.