LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 1
Cukrem występującym w mleku jest

A.
B.
C.
D.