LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 18
Które cukry proste powstaną w wyniku hydrolizy maltozy?

A.
B.
C.
D.