LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
W metodzie analitycznej do oceny sposobu żywienia wykorzystuje się

A.
B.
C.
D.