LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 1
Jeśli wskaźnik Body Mass Index - BMI wynosi 29, to oznacza to

A.
B.
C.
D.