LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 13
W technologii cook-freeze potrawy po obróbce cieplnej zamraża się

A.
B.
C.
D.