LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Jaką ilością śmietany o zawartości tłuszczu 36% można zastąpić 20 g masła, jeśli 100 g masła zawiera 82% tłuszczu?

A.
B.
C.
D.