LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 9
Której choroby cywilizacyjnej dotyczą zamieszczone w ramce zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia?
A.
B.
C.
D.