LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 33
Zakład gastronomiczny świadcząc usługi cateringowe, do transportu zup gorących powinien stosować

A.
B.
C.
D.