LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz zapotrzebowanie na surowce niezbędne do sporządzenia 25 porcji bitej śmietany z owocami.
A.
B.
C.
D.