LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
Do grupy zakładów gastronomicznych typu uzupełniającego zalicza się

A.
B.
C.
D.