LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 6
Zestaw naczyń przedstawionych na zdjęciu przygotowano do sporządzenia i podania herbaty
A.
B.
C.
D.