LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 27
Do serwowania jaj garnirowanych z półmiska na talerz gościa, należy stosować serwis

A.
B.
C.
D.