LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Nakrycie przedstawione na schemacie przygotowano na przyjęcie typu
A.
B.
C.
D.