LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 14
Stoliki koktajlowe ustawione na przyjęciu służą

A.
B.
C.
D.