LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG16 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Urządzenie przedstawione na zdjęciu służy
A.
B.
C.
D.