LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 11
Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znacznik: należy użyć

A.
B.
C.
D.