LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 37
Znacznik <i> języka HTML służy do

A.
B.
C.
D.