LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 23
Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
A.
B.
C.
D.