LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 13
I języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem

A.
B.
C.
D.