LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować

A.
B.
C.
D.