LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 3
Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr

A.
B.
C.
D.