LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 9
Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest

A.
B.
C.
D.