LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 3
W języku SOL polecenie INSERT INTO

A.
B.
C.
D.