LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 8
W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane

A.
B.
C.
D.