LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 36
W celu przyśpieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych

A.
B.
C.
D.